Ime i prezime: Dušan Bakić

Pozicija u sindikatu: Predsednik Sindikalne organizacije  ,,Termoelektrane Kostolac"
Sindikalni odbor: TE „B“ - proizvodnja

Tel: 064/709-000-4

 

Ime i prezime: Ivan Mlakar

Pozicija u sindikatu: Predsednik odbora „B“ Sindikalne organizacije ,,Termoelektrane Kostolac"
Sindikalni odbor: TE „B“ - proizvodnja

Tel: 064/709-002-1

 

Ime i prezime: Duško Plećaš

Pozicija u sindikatu: Predsednik resora za kolektivno pregovaranje
Sindikalni odbor: TE „B“ - proizvodnja

Tel: 064/708-970-6

 

Ime i prezime: Radić Dejan

Pozicija u sindikatu: Član Fonda solidarnosti
Sindikalni odbor: TE „B“ - proizvodnja

Tel: 064/708-942-6

 

Ime i prezime: Stojanović Miroslav
Sindikalni odbor: TE „B“ - proizvodnja

Tel: 064/708-992-5

 

Ime i prezime: Marjanović Dragan
Sindikalni odbor: TE „B“ - proizvodnja

Tel: 064/708-992-9

 

Ime i prezime: Stanković Slađan
Sindikalni odbor: TE „B“ - proizvodnja

Tel: 064/709-040-2

 

Ime i prezime: Maričić Dragan
Sindikalni odbor: TE „B“ - održavanje

Tel: 064/709-005-0

 

Ime i prezime: Rogožarski Bojan
Sindikalni odbor: TE „B“ - održavanje

Tel: 064/708-992-7

 

Ime i prezime: Klimović Zlatko

Pozicija u sindikatu: Predsednik resora za standard

Sindikalni odbor: TE „B“ - održavanje

Tel: 064/708-954-5

 

Ime i prezime: Tasić Novica

Pozicija u sindikatu: Predsednik resora za sport i rekreaciju

Sindikalni odbor: TE „B“ - održavanje

Tel: 064/708-952-3

 

Ime i prezime: Stojković Momčilo

Pozicija u sindikatu: Potpredsednik odbora TE „B“
Sindikalni odbor: TE „B“ - održavanje

Tel: 064/709-002-3

 

Ime i prezime: Blagojević Zoran
Sindikalni odbor: TE „B“ - održavanje

Tel: 064/708-958-9

 

Ime i prezime: Biljana Josimov
Sindikalni odbor: TE „B“ - održavanje

Tel: 064/121-093-0