Sindikat – lična karta

Sindikalna organizacija Termoelektrane Kostolac je upisana u registar Sindikalnih organizacija uverenjem Ministarstva za rad i zapošlja

vanje broj 110-00-1921/2001-02 od 03.09.2001.godine pod rednim brojem 16858.

Na osnovu člana 228. stav 2. Zakona o radu, direktor Privrednog Društva ,,Termoelektrane i Kopovi Kostolac" d.o.o. Kostolac, je dana 31.07.2006.godine pod rednim brojem 2381 doneo rešenje kojim se utvrđuje reprezentativnost Sindikalne organizacije Termoelektrane Kostolac, kod poslodavca P.D. ,,TE-KO" Kostolac.

Sindikalna organizacija ,,Termoelektrane Kostolac" trenutno broji 1200 članova. Članovi su uglavno zaposleni u P.D. ,,TE-KO" dok su neki zaposleni i u izdvojenim privrednim društvima.